Zarząd

Kadencja 2017-2021

 1. Paweł Górzyński – Przewodniczący
 2. Michał Skałka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stefan Śleziński – Skarbnik
 4. Maciej Biesik – Sekretarz
 5. Wojciech Krótki
 6. Adam Głąb
 7. Zbigniew Faruga
 8. Roman Hanlzik
 9. Marek Puda
 10. Marek Kubiczek
 11. Marian Sznepka
 12. Marek Golda
 13. Przemysław Okręglicki
 14. Wojciech Matla

Informacje dla Zarządu