HISTORIA

Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych

w Czechowicach Dziedzicach

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach został założony w 1990 r.

15 marca 1990 r. odbyło się Zebranie Założycielskie ZZMK w Czechowicach Dziedzicach.

W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili: Neter Stanisław, Nowak Wiesław, Kubica Antoni, Repecki Wacław, Pająk Tadeusz, Jakubiec Andrzej, Łatak Stanisław, Zioberczyk Leon, Spryszak Leszek oraz Mańdok Emil.

20 marca 1990 r. odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach. Na tym zebraniu został wyłoniony pierwszy Zarząd Związku:

– Andrzej Jakubiec – Przewodniczący

– Emil Mańdok – Z-ca Przewodniczącego

– Czesław Dybał – Sekretarz

– Czesław Białek – Skarbnik

– Członkowie: Marek Motyka, Edward Matulewicz, Władysław Kostecki, Marian Malchar, Stanisław Łatak, Czesław Stodolak, Marian Matejko.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

– Karol Bąk – Przewodniczący

– Józef Bryła – Członek

15.02.1993 r. miało miejsce kolejne z zebrań wyborczych do Rady Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach. Zgodnie z protokołem z prywatnego archiwum Przewodniczącym Zebrania został jednogłośnie wybrany kontroler Andrzej Pikuła.

Podczas Zebrania wyłoniona została Komisja Rewizyjna w składzie:

– Bąk Karol – Przewodniczący

– Malchar Marian – Z-ca Przewodniczącego

– Stodolak Czesław – Sekretarz

– Gawęda Mieczysław – Członek

 

W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Związku został wybrany kol. Motyka Marek.

Delegaci przegłosowali również, że koledzy Motyka Marek, Jakubiec Andrzej, Białek Czesław oraz Kostecki Władysław będzie reprezentować ZZMK w Czechowicach Dziedzicach podczas konferencji Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

14.03.1997 r. podczas Zebrania Delegatów ZZMK w Czechowicach Dziedzicach na kolejną kadencję jako Przewodniczący został wybrany kol. Motyka Marek.

W skład Zarządu weszli: Adamiec Kazimierz, Białek Czesław, Bryła Józef, Bajorek Jacek, Bednarski Janusz, Dziedzic Wiesław, Kostecki Władysław, Matulewicz Edward, Sikora Ludwik, Świerkot Edward, Szczerbowski Kazimierz.

 

W chwili obecnej Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach zrzesza ponad 230 czynnych członków oraz ponad 100 emerytów.

Zarządem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach kieruje Przewodniczący Paweł Górzyński oraz Z-ca Przewodniczącego Wiesław Dziedzic.

 

 

Materiały pochodzą z prywatnego archiwum kol. Czesława Białka.