Zarząd

zebranie

Kadencja 2017-2021

 1. Paweł Górzyński – Przewodniczący
 2. Wiesław Dziedzic – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stefan Śleziński – Skarbnik
 4. Maciej Biesik – Sekretarz
 5. Eugeniusz Copija
 6. Adam Głąb
 7. Zbigniew Faruga
 8. Roman Hanlzik
 9. Marek Puda
 10. Jerzy Rybak
 11. Michał Skałka
 12. Marek Golda
 13. Przemysław Okręglicki
 14. Wojciech Matla

Informacje dla Zarządu