Ogłoszenie dotyczące Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Południowy Zakład PKP CARGO S.A.

Pismo ZZ w sprawie podwyżek !

Pracownicy oraz emeryci, którzy zamierzają skorzystać w 2018 roku z dofinansowania z ZFŚS zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji do Działu Pracowniczego w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018 r.